• آوای ملت ایران نهادیست مستقل که بدون ارائه مرام و یا مسلک سیاسی خاص، بمنظور پشتیبانی از
    جنبش آزادیخواهی ملت ایران و آگاهی رساندن به جامعه در بند کشور با ایجاد همگامی وسیع در میان نیروهای
    دمکرات ملی تشکیل شده است.
    هدف نهائی اکثریت مخالفین رژیم استبدادی اسلامی درایران برپائی یک نظام مردم سالار و نهادینه
    کردن ارزشها و باورهائیست که در پرتو آن بتوان دولتهای دمکرات لائیک را در کشوربرقرار نمود، تا نسلهای
    آینده بتوانند ایرانی سرافراز و پیشرفته برای خود بوجود آورند.
آوای ملت ایران

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تازه ها

عناوین تازه ترین اخبار و تحولات سیاسی